Location

Head Office

company_tokyo1-3 Nihonbashi Horidomecho 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo
103-0012
Phone: +81-3-5695-2530 (Main)
Fax: +81-3-5695-2540

Itomuka Plant

oogataro217-1 Fujimi, Rubeshibe-cho
Kitami-shi, Hokkaido
091-0162
Phone: +81-157-45-2911
Fax: +81-157-45-2912

Kansai Factory

kansaikoujou2-4-143 Nakajima, Nishi-Yodogawa-ku
Osaka-shi, Osaka
555-0041
Phone: +81-6-6476-0025
Fax: +81-6-6476-0026

Other Locations

Sapporo Office

Kansai Office

Yamato Environmental Center

Shiobetsu Tsurutsuru Onsen (Hot-spring hotel)